Όροι χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις

 

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας δέχεστε ότι έχετε διαβάσει τους όρους και συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Η ακόλουθη ορολογία που εφαρμόζεται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, Δήλωση προστασίας Προσωπικών δεδομένων και αποποίηση ευθύνης για οποιαδήποτε ή όλες τις συμφωνίες:

«Πελάτης», «Εσείς» και «Εσάς» αναφέρεται σε εσάς για την πρόσβασή σας σε αυτή την ιστοσελίδα και η αποδοχή σας για τους όρους και τις προϋποθέσεις . «Η εταιρεία», «μας», «Εμείς» και «Εμάς», αναφέρεται στην Εταιρεία μας. "τα μέρη", ή "εμάς", αναφέρεται τόσο στον πελάτη ή σε εμάς. Όλοι οι όροι που αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση των πληρωμών που είναι απαραίτητες  για να αναλάβουν τη διαδικασία της βοήθειάς μας προς τον πελάτη με τον πιο κατάλληλο τρόπο, είτε με επίσημες συνεδριάσεις καθορισμένης διάρκειας, ή οποιαδήποτε άλλη σημασία, ​​για το σαφή σκοπό και την πραγματοποίηση των αναγκών των πελατών, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και τα προϊόντα της εταιρίας μας, σύμφωνα και με την επιφύλαξη των νόμων που επικρατούν στο Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω ως ορολογία ή άλλες λέξεις στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαιοποίηση και / ή αυτός / αυτή ή αυτές, λαμβάνονται ως εναλλάξιμα επομένως αναφέρονται στα ίδια.

 

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία της ιδιοτικότητάς σας. Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι εντός της εταιρείας μας έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν μόνο τις βασικές πληροφορίες που συλλέγονται από μεμονωμένους πελάτες. Εξετάζουμε συνεχώς τα συστήματα και τα στοιχεία μας για να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιούργησε συγκεκριμένα αδικήματα για μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες κατά των συστημάτων και δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εμείς θα διερευνήσουμε τυχόν τέτοιες ενέργειες με σκοπό τη δίωξη ή/και τη λήψη πολιτικής αγωγής σε βάρος των υπευθύνων για την αποκατάσταση ζημιών.

 

Απόρρητο

 Τα αρχεία πελατών θεωρούνται εμπιστευτικά και επομένως δεν θα γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων μας, τον κατασκευαστή μας / προμηθευτή (-ές) και  εάν απαιτείται από το νόμο να το πράξουν οι αρμόδιες αρχές. Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αντίγραφα από συναλλαγές τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Οι πελάτες καλούνται να κρατούν αντίγραφα κάθε συναλλαγής που εκδίδονται σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας. Ανάλογα με την περίπτωση, θα εκδίδουμε στον πελάτη έγγραφα με  πληροφορίες των συναλλαγών τους, ως μέρος μιας συμφωνημένης σύμβασης, προς όφελος και των δύο μερών.

Εμείς δεν θα πουλήσουμε, μοιραστούμε ή νοικιάσουμε, τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους ή τη χρήση e-mail σας για ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Τυχόν μηνύματα που αποστέλλονται από την εταιρεία αυτή θα είναι μόνο σε σχέση με την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών και προϊόντων.

 

Αποποίηση - Εξαιρέσεις και περιορισμοί

 Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται "ως έχουν". Οι παρακάτω εξαιρέσεις και περιορισμοί ισχύουν μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Κανένα από τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτές δεν επηρεάζονται.

  1. Αποκλείει όλες τις δηλώσεις τρίτων και εγγυήσεις που σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της , η οποία είναι ή μπορεί να παρέχεται είτε από θυγατρικές ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, και σε σχέση με τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις σε αυτή την ιστοσελίδα.
  2. Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για τις ζημιές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.  Αυτό περιλαμβάνει  χωρίς περιορισμό την άμεση απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έστω και αν η απώλεια αυτών  ήταν προβλέψιμη ή προέκυψε κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων ή έχετε ενημερώσει την εταιρία για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών.
  3.  Από ζημιές στον υπολογιστή σας ή στο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, στα συστήματα και προγράμματα που σχετίζονται με τα δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες άμεσες ή έμμεσες, επακόλουθες και συμπτωματικές ζημιές.

 

 Πληρωμή

Όλες οι αποδεκτές ως μέθοδοι πληρωμής είναι οι παρακάτω: 

1. Μετρητά (σε περίπτωση παραλαβής απο το κατάστημα)
2. Μέσω PayPal
3. Όλες τις μεγάλες πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες
4. Με τραπεζική κατάθεση (χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής που δημιουργείται αυτόματα κατά την παραγγελία σας)
5. Πληρωμή σε Bitcoin
6. Πληρωμή μέσω τηλεφώνου / εντολή πληρωμής μέσω internet banking / πληρωμή στο δίκτυο καταστημάτων VIVA

 

Πληρωμές μέσω αντικαταβολής θα πραγματοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις πελατών, οι οποίοι έχουν εκτελέσει στο παρελθόν μια τουλάχιστο αγορά απο την εταιρεία μας. Σε αυτή την περίπτωση αν ο πελάτης έχει ζητήσει αντικαταβολή και δεν παραλάβει τα προϊόντα από δική του υπαιτιότητα, θα έχει ως αντίκτυπο τον αποκλεισμό του από την διαδικασία συναλλαγών του διαδικτυακού ιστοτόπου μας. 

 

Πολιτική ακυρώσεων

Ορίζονται 24 ώρες ως μέγιστη διάρκεια ενημέρωσης από τον πελάτη για τυχόν ακυρώσεις. Η ειδοποίηση μπορεί να γίνεται μέσω της φόρμας "επιστροφών" και θα θεωρούνται δεκτές κατόπιν επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης της ακύρωσης ο πελάτης  θα επιβαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής και επιστροφής.

 

Καταγγελία των συμφωνιών και Πολιτική επιστροφών

Τόσο ο Πελάτης όσο και η  Εταιρία έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν οποιαδήποτε συμφωνία  που είναι ήδη σε εξέλιξη για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων του τερματισμού των υπηρεσιών.

 

Διαθεσιμότητα

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα προϊόντα  που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα  Παγκοσμίως. Οι πελάτες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της καταλληλότητας  των προϊόντων που παρήγγειλαν μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Ανακατανομή ή αναδημοσίευση οποιουδήποτε μέρους αυτού του site ή του περιεχομένου απαγορεύεται χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία από αυτό το site θα είναι συνεχής, έγκαιρη ή χωρίς σφάλματα, εάν προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα του παρόχου.  

 

Αρχεία καταγραφής

Χρησιμοποιούμε τις διευθύνσεις  IP σας για να αναλύσουμε και να συγκεντρώσουμε ευρέως δημογραφικές πληροφορίες για τη συνολική χρήση αυτού του site. Οι διευθύνσεις IP δεν συνδέονται με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, για τη διαχείριση των συστημάτων, τον εντοπισμό προτύπων  χρήσης και την αντιμετώπιση προβλημάτων, οι διακομιστές του ιστοτόπου μας καταγράφουν αυτόματα τυπική πρόσβαση σε πληροφορίες όπως τον τύπο του browser,  χρόνους πρόσβασης, email, περιοχή πρόσβασης, χώρα πρόσβασης, μηχανή αναζήτησης. Οι πληροφορίες αυτές δεν μοιράζονται  με τρίτους και χρησιμοποιούνται μόνο σε αυτή την Εταιρεία με βάση την ανάγκη να γνωρίζουν στατιστικά στοιχεία. Κάθε ξεχωριστά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται παραπάνω χωρίς τη ρητή άδειά σας εκτός αν έχουν προηγηθεί παράνομες ενέργειες από μέρους σας. Σε κάθε παρόμοια περίπτωση τα στοιχεία σας θα παραδίδονται στη Δίωξη του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού για περαιτέρω ενέργειες.

 

Cookies

Όπως και οι περισσότερες  διαδραστικές  ιστοσελίδες  χρησιμοποιούν cookies έτσι και η δική μας ιστοσελίδα τα χρησιμοποιεί  για λόγους ενημέρωσης  και χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τους  για την ευκολία σας να μας επισκεφτείτε.  

 

Σύνδεσμοι σε αυτή την ιστοσελίδα

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο σε σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Αν δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας θα το κάνετε με δική σας ευθύνη. Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που αναφέρονται παραπάνω θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου μέσω του συνδέσμου.

 

Links από αυτή την ιστοσελίδα

Εμείς δεν παρακολουθούμε ή ελέγχουμε το περιεχόμενο των άλλων δικτυακών τόπων, που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα. Οι γνώμες που εκφράζονται ή το υλικό που εμφανίζεται σε αυτές τις ιστοσελίδες  δεν είναι κατ 'ανάγκην κοινές ή που εγκρίθηκαν από εμάς και δεν θα πρέπει να θεωρούμαστε ως εκδότες αυτών των γνωμοδοτήσεων ή του υλικού. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή του περιεχομένου αυτών των sites. Ενθαρρύνουμε τους  χρήστες μας να γνωρίζουν, όταν φεύγουν από την ιστοσελίδα μας και να διαβάζουν τις δηλώσεις  ιδιοτικότητας αυτών των χώρων. Θα πρέπει να αξιολογήσετε την ασφάλεια και την αξιοπιστία οποιουδήποτε άλλου site που συνδέεται με αυτό το site ή πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας τους, πριν να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες σας. Η Εταιρεία δεν θα δεχτεί καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά καθ 'οιονδήποτε τρόπο, όπως και αν προκλήθηκαν, οι οποίες μπορεί να προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων σας σε τρίτους.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματική ιδιοκτησία και άλλων συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχει σε όλα τα κείμενα που αφορούν την εταιρεία, τα προϊόντα της, καθώς και το  πλήρες περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σχετικής φόρμας, είτε στείλτε μας email στο info@shoppingcorner.gr, είτε μέσω τηλεφώνου στο +30 213.00.28.28.7, είτε μέσω skype (username: ShoppingCorner.gr).

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, με την έδρα της να βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Πατησίων και Ιθάκης 34 - ΤΚ: 112 57 Αθήνα.

 

Ανωτέρα βία

Κανένα μέρος δεν θα ευθύνεται έναντι του άλλου για τυχόν μη εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης απορρέει οποιαδήποτε συμφωνία η οποία οφείλεται σε ένα γεγονός πέρα ​​από τον έλεγχο των εν λόγω που περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται σε οποιαδήποτε πράξη του Θεού, την τρομοκρατία, τον πόλεμο, πολιτική εξέγερση, εξέγερση, ταραχές , πολιτική αναταραχή, πράξη πολιτικής ή στρατιωτικής εξουσίας, εξέγερση, σεισμό, πλημμύρα ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή τεχνητό ενδεχόμενο έξω από τον έλεγχό μας, η οποία προκαλεί τον τερματισμό της συμφωνίας ή της σύμβασης που έχει συνάψει, η οποία δεν θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που επηρεάζεται από την εν λόγω εκδήλωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος της ίδιας υποχρέωσης, να πράξει  κάθε εύλογη προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε συμφωνίας που περιέχονται στο παρόν.

 

Γενικά

Οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτές διέπονται από νόμους που αφορούν το Ελληνικό Δίκαιο. Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών μας / προϊόντων μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων σε όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την πρόσβαση αυτή. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους κριθεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται στις εξαιρέσεις και περιορισμούς που αναφέρονται παραπάνω), τότε η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα αποκοπεί από τους όρους και οι λοιποί όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η αποτυχία της εταιρείας να επιβάλει οποιαδήποτε από τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε συμφωνία, ή αδυναμία να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα προαίρεσης για τερματισμό, δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από τις διατάξεις αυτές και δεν θίγει την εγκυρότητα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή κάθε μέρος αυτού, ή το δικαίωμα στη συνέχεια να επιβάλει κάθε διάταξη. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δεν πρέπει να μεταβληθούν, να τροποποιηθούν, να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί εκτός από γραπτή και υπογεγραμμένη από δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Εταιρείας.

 

Γνωστοποίηση Αλλαγών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους αυτούς από καιρό σε καιρό κατά το δοκούν και η συνεχής  χρήση της ιστοσελίδας σημαίνει την αποδοχή οποιασδήποτε προσαρμογής με αυτούς τους όρους. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική  απορρήτου, θα ανακοινωθεί ότι αυτές οι αλλαγές έχουν γίνει στην αρχική σελίδα και σε άλλες βασικές σελίδες στην ιστοσελίδα μας. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούν οι πελάτες το site μας "Προσωπικά στοιχεία, ειδοποίηση μέσω e-mail ή ταχυδρομείου, θα πρέπει να γίνει σε εκείνους που επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας, θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα μας 30 ημέρες πριν από τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα. Συνιστάται επομένως να διαβάζετε τη δήλωση αυτή σε τακτική βάση.

 

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν μέρος της συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και της εταιρίας μας. Προσπέλαση αυτού του δικτυακού τόπου ή / και ανάληψη μιας κράτησης ή συμφωνία δείχνει την κατανόησή σας, τη συμφωνία και την αποδοχή σας  από την ανακοίνωση αποποίηση και τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν. Εκ του νόμου τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή δεν επηρεάζονται.

Friend of WOT

Η Εταιρία μας

Η επιχείρησή μας λειτουργεί απο το 1964 ως φυσικό κατάστημα (Πατησίων 126& Ιθάκης 34, Αθήνα) με εξειδίκευση στην πώληση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Γνώμονάς μας είναι η εξυπηρέτηση των πελατών μας χτίζοντας μαζί τους προσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης. Απο το 2010 λειτουργούμε και ως ηλεκτρονικό κατάστημα στον ιστότοπο ShoppingCorner.gr, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία των αγορών σας. Παράλληλα εμπλουτίσαμε τους καταλόγους μας με νέα είδη προϊόντων όπως έπιπλα, αξεσουάρ κ.α.

Contact Us

Τηλέφωνο
210.3000.520 - 210.8234.056
Κατάστημα
Ιθάκης 34 (Ύψος Πατησίων 126), Αθήνα
E-mail
info@shoppingcorner.gr
Skype
ShoppingCorner.gr

Twitter